บริษัท ยูชิ ซิสเต็มส์ จำกัด

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

       บริษัท ยูชิ ซิสเต็มส์ จำกัด (Yushi Systems Co.,Ltd.) ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2546 เป็นบริษัทในเครือยูชิกรุ๊ป โดยคุณ ยุทธ จึงสวนันทน์ (CEO of YUSHI GROUP) ซึ่งดำเนินธุรกิจออกแบบและติดตั้งระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในการออกแบบ จะคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจเพื่อรองรับงานบริการติดตั้ง แบบครบวงจร ทั้งไฟฟ้า ประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ฯลฯ
       เรามุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ประกอบกับจิตสำนึกที่ห่วงใย และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เรายังเพิ่มช่องทางงานบริการลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก มุ่งมั่นให้บริการด้วยทีมงานติดตั้งมืออาชีพ ซึ่งลูกค้าจะได้รับบริการงานติดตั้งที่น่าเชื่อถือ มีทั้งทีมงานขาย ควบคู่กับงานติดตั้ง แบบมืออาชีพ และ ครบวงจร

บริษัท ยูชิ ซิสเต็มส์ จำกัด

วิสัยทัศน์

       มุ่งมั่นพัฒนาระบบงานติดตั้ง และบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อความน่าเชื่อถือ และความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าและบริการ “เราพร้อมเติบโต ไปกับความสำเร็จของลูกค้า”

พันธกิจ

       เราพร้อมจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของงานบริการติดตั้ง โดยทีมวิศวกรออกแบบระบบงานติดตั้ง และติดตั้งด้วยทีมงานมืออาชีพ มีอุปกรณ์ เครื่องมือทันสมัยแบบครบวงจร ได้รับมาตรฐานสากล