ร่วมงานกับเรา

สนใจร่วมงานกับเรา

        บริษัท ยูชิ ซิสเต็มส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2546 เป็นบริษัทในเครือยูชิ กรุ๊ป ซึ่งดำเนินธุรกิจออกแบบและติดตั้งระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม การออกแบบ จะคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจเพื่อรองรับงานบริการติดตั้ง แบบครงวงจร ทั้งไฟฟ้า ประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ฯลฯ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

1. วิศวกรออกแบบ (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน
• ออกแบบและสรุปรายละเอียดงานติดตั้งระบบระบายอากาศ
• ทำ Shop-Work และ As-buit ตามที่ได้รับมอบหมาย
• พร้อมทั้งประเมินราคา
• ช่วยพนักงานขายดูงานตามโครงการต่างๆ
คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 – 35 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานในงานออกแบบงานระบบหรืองานโครงสร้าง 1-3 ปี
• มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้
• มีความสามารถด้านการสื่อสารและประสานงานได้ดี
• มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นของตนเอง
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• เพศ : ชาย
• ประสบการณ์ : 1 – 3 ปี
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
• การศึกษา : ปริญญาตรี
• คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
• สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา
**ผ่านการเกณท์ทหารมาแล้ว**

2. วิศวกรไฟฟ้า (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน
• ออกแบบและสรุปรายละเอียดงานติดตั้งระบบระบายอากาศ
• ทำ Shop-Work และ As-buit ตามที่ได้รับมอบหมาย
• พร้อมทั้งประเมินราคา
• ช่วยพนักงานขายดูงานตามโครงการต่างๆ
คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 – 35 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานในงานออกแบบงานระบบหรืองานโครงสร้าง 1-3 ปี
• มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้
• มีความสามารถด้านการสื่อสารและประสานงานได้ดี
• มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นของตนเอง
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• เพศ : ชาย
• ประสบการณ์ : 1 – 3 ปี
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
• การศึกษา : ปริญญาตรี
• คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
• สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา
**ผ่านการเกณท์ทหารมาแล้ว**

3. ช่างเทคนิค (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน
• ตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า พัดลม และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทั่วไป
• มีความรู้พื้นฐานเรื่องการต่อไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้า
• มีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่าง
คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
• สามารถขึ้นที่สูงได้
• ไม่มีโรคประจำตัว สุขภาพแข็งแรง
• สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้
• ไม่เคยถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
**ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว**

4. โฟร์แมน (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน
• ควบคุมการติดตั้งและดูแลงานภาคสนามให้เป็นไปตามแผน
คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ทางด้านควบคุมการก่อสร้างงานระบบระบายอากาศ แอร์
• มีความเป็นผู้นำ
• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้
• ถ้ามีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ปวช.ปริญญาตรี
• สาขา : ที่เกี่ยวข้อง
**ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว**

5. พนักงานขาย (Sale) (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน
• เสนอขายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ
• และเครื่องจักรให้กับผู้ใช้ หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตที่รับผิดชอบ
• ทั้งในพื้นที่ในกรุงเทพและพื้นที่ต่างจังหวัด ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้งานของสินค้า
• เข้าพบและค้นหาลูกค้ารายใหม่อย่างสม่ำเสมอ
• พร้อมกับดูแลรักษาลูกค้าเดิมในปัจจุบันให้คงอยู่
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 35 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นของตนเอง
• มีความรู้เรื่องเครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะและวิธีการพูด วิธีการนำเสนอ การแสดงออก นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
• มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดีต่องานที่ได้รับผิดชอบ
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• เพศ : ชาย/หญิง
• ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
• การศึกษา : ปริญญาตรี
• คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
• คณะ : บริหารธุรกิจ
• คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ยูชิ ซิสเต็มส์ จำกัด
ที่อยู่ :  72 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 ติดต่อ แผนกบุคคล โทรศัพท์ :  02-517-0688 อีเมล :  hr1@yushi.co.th