ระบบแอร์

ระบบแอร์

การบริการติดตั้ง ระบบแอร์ เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ที่ครบวงจร Air Handling Unit : AHU งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ ท่อน้ำยาแอร์ ท่อน้ำเย็น และ งานติดตั้งออกแบบท่อแอร์ดักท์ (Duct Work) แบบครบวงจร

ระบบแอร์ใช้ในบ้าน

ตัวอย่าง งานระบบแอร์

ระบบแอร์ใช้ในบ้าน
ระบบแอร์ใช้ในบ้าน
ระบบแอร์ใช้ในบ้าน
ระบบแอร์ใช้ในบ้าน
ระบบแอร์ใช้ในบ้าน
ระบบแอร์ใช้ในบ้าน
ระบบแอร์
ระบบแอร์
ระบบแอร์
ระบบแอร์
ระบบระบายอากาศ
ระบบระบายอากาศ