งานบริการ

รับออกแบบ ติดตั้ง บริการหลังการขาย

รับออกแบบ
ติดตั้ง
บริการหลังการขาย

ตัวอย่างผลงานบริการ

เรามุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ประกอบกับจิตสำนึกที่ห่วงใย และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เรายังเพิ่มช่องทางงานบริการลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก มุ่งมั่นให้บริการด้วยทีมงานติดตั้งมืออาชีพ ซึ่งลูกค้าจะได้รับบริการงานติดตั้งที่น่าเชื่อถือ มีทั้งทีมงานขาย ควบคู่กับงานติดตั้ง แบบมืออาชีพ และครบวงจร

Evaporation Systems

Big Ceiling Fan

Ventilation Fan

Blower Hood - Spiral Duct

Misting Fan

Preventive Maintenance

Water park

Electrical Systems

Fresh Air - Air Condition

โรงงานอุตสาหกรรมอีกมากมายกว่า 100 แห่ง ที่ไว้วางใจในบริษัทของเรา ให้รับออกแบบและติดตั้งงานระบบ Ventilation System, Evaporator System, Agricultural Farm Fan, Air Condition System, Heat Exchanger Systems, Dust Collector System, Duct Connectors, Compressed Air System, Blower System, Hood System, Painting System, Conveyor System, Oven room System, Electrical and Control Systems, Automation System, Telecommunication Enclosure, Water Pump