รับบริการงานระบบ แบบครบวงจร

บริษัท ยูชิ ซิสเต็มส์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2546 เป็นบริษัทในเครือยูชิกรุ๊ป ซึ่งดำเนินธุรกิจออกแบบและติดตั้งระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในการออกแบบ จะคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจเพื่อรองรับงานบริการติดตั้ง แบบครบวงจร ทั้งไฟฟ้า ประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ฯลฯ

ตัวอย่างผลงาน

รู้จักเรามากขึ้น

        บริษัท ยูชิ ซิสเต็มส์ จำกัด ของเรา ให้คำปรึกษา จำหน่ายสินค้า ออกแบบ ติดตั้ง และตลอดจนซ่อมบำรุงสินค้า งานระบบต่างๆ ครอบคลุมระบบลม ระบบพัดลม พลังงานลม ระบบระบายอากาศ เช่น ระบบพัดลมยักษ์ ระบบEvap (อีแวป) หรือเรียกว่า Evaporative Cooling System ระบบพัดลมฟาร์ม ระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน ระบบแอร์ภายในครัวเรือน ติดตั้งระบบปั๊มน้ำภายในครัวเรือน แท้งค์น้ำภายในครัวเรือน ระบบปะปาภายในครัวเรือน ท่อน้ำภายในครัวเรือน ระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน ระบบแอร์ภายในโรงงาน ติดตั้งระบบปั๊มน้ำภายในโรงงาน แท้งค์น้ำภายในโรงงาน ระบบปะปาภายในโรงงาน ท่อน้ำภายในโรงงาน

        เรามุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ประกอบกับจิตสำนึกที่ห่วงใย และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เรายังเพิ่มช่องทางงานบริการลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก มุ่งมั่นให้บริการด้วยทีมงานติดตั้งมืออาชีพ ซึ่งลูกค้าจะได้รับบริการงานติดตั้งที่น่าเชื่อถือ มีทั้งทีมงานขาย ควบคู่กับงานติดตั้ง แบบมืออาชีพ และ ครบวงจร

งานระบบแบบครบวงจร